<$BlogRSDUrl$>

четврток, мај 13, 2004

Реформи и кеиф

Во последната колумна, во која што зборува за тоа како „насилството избива кога ќе се прекине: симболичното уживање на нацијата во специфично своите митови“, Фрчковски нуди дефиниција на реформски политичар:
Таков политичар треба да има сила да се спротивстави на две паралелни политички линии: конзервативна и популистички револуционерна. Да се ангажира со успех во фронт на актери во кој противниците и соработниците се менуваат од тема на тема. Целта на популистите е да ја поларизираат политиката, да ја симплифицираат, да ја драматизираат и да ги соберат сложените политички односи во јасни поделби на прогресивни-регресивни или на наши и нивни политики. Реформаторот треба да ги совлада овие сили и да ги разложи и раздели судирите на "парче",а не да ги кумулира. Реформаторот наспроти ригидноста на револуционерите и популистите треба да биде флуиден и адаптибилен. Реформаторот мора да има далеку посилна база на знаења и способности, правејќи селекција и тајминг за различните реформи и контрола на социјалната промена. Реформаторот по дефиниција е мајстор на политиката.

понеделник, мај 03, 2004

Immigrant comedienne maddens Mullah

"In her search to jolt all segments of society Rehman has appeared clad in a burka as well as nude except for a Norwegian flag in body-paint."

понеделник, февруари 16, 2004

Pozdrav do lepo drushtvo. :-)

сабота, ноември 15, 2003

Results...: "Ocean2
You come from the Ocean. You've always been drawn
to the sea, the sound of the waves, the crystal
blue water, near the sea is where you belong.


Where Did Your Soul Originate?
brought to you by Quizilla"

недела, ноември 09, 2003

Õàêåðè-ëîøîòèè

Çà âî àðõèâà: Óòðèíñêè âåñíèê îä 2 äåêåìâðè 2002 ãîäèíà ðàñêàæóâà çà ðàçíè ïðèìåðè íà êîìï¼óòåðñêè êðèìèíàë:
Íåçàâðøåí ñòóäåíò íà Ïðèðîäíî-ìàòåìàòè÷êè ôàêóëòåò âî Ñêîï¼å, ïðèëåï÷àíåöîò Äàðêî £.(23), äîáðî âåðçèðàí âî êîìï¼óòåðñêèòå ìîæíîñòè, "âëåãîë" âî ôà¼ëîò íà åäíî óñïåøíî ïðåòïðè¼àòèå îä Ïðèëåï, ãî óêðàë ñèîò ìàòåðè¼àë íà òàìîøíîòî ñìåòêîâîäñòâî è ãî ïðåôðëèë íà ôà¼ë íà ñâî¼îò êîìï¼óòåð, à îðèãèíàëíèîò ìàòåðè¼àë ãî óíèøòèë. Ïðåòïðè¼àòèåòî æèâååëî âî åêîíîìñêà ïàíèêà. Êðàäåöîò ìó ñå ¼àâèë íà äèðåêòîðîò ïðåêó è-ìåèë è çà äà ìó ãè âðàòè óêðàäåíèòå ôèíàíñèñêè äîêóìåíòè, áàðàë ðåêåò. Áèë ôàòåí îä ìàêåäîíñêàòà ïîëèöè¼à.

Êðø è ëîì! :-)


сабота, октомври 04, 2003

[17:47] *** Now talking in #seir
[17:47] *** Topic is '(Razvigor) (-: zadovol_ni? | r u happy now? :-)'
[17:47] *** Set by X on Sat Oct 04 16:46:11

[17:47] <FilipS> pak padnav
[17:47] <shitaway> FilipS ti propadna blog ideata
[17:47] <FilipS> od kaj pa sea toa?
[17:47] <shitaway> :> beshe propadnata ushte na start...
[17:48] <FilipS> pa sea, ne bi rekol. zavisi od toa kolku drugite chlenovi kje sakaat da ispadne po tvoe
[17:48] <FilipS> sekoj pochetok e tezhok :-)
[17:48] <shitaway> per, wake up
[17:48] <shitaway> wake up..
[17:48] <FilipS> m? shto sakash da kazhesh?
[17:49] <shitaway> :) nishto, sve e utopija, uzhivaj
[17:49] <FilipS> ne, be, kazhi
[17:50] <shitaway> sakash blogot da ti uspee?
[17:50] <FilipS> pa, mojot blog mi uspeva. dobiv povolni kritiki i mi se zgolemuva posetenosta. A sakam da uspee i blogot na #seir, shto ne e samo moj
[17:51] <shitaway> za pochetok, implementiraj cgi skripta
[17:51] <shitaway> za vnesuvanje ko vo guestbook entries..
[17:51] <shitaway> so brza registravicija, bez email confirmation i sranja
[17:52] <FilipS> znachi, sakash da kazhesh deka problemot e vo teshkotijata za registriranje?
[17:52] *** XULIGANKA (~blabla@195.26.157.138) has joined #seir
[17:52] <drugarche> saka da kazhe deka nauchil neshto :)
[17:52] <shitaway> drugarche
[17:53] <FilipS> (inaku, ne mozham da stavam cgi na blogger.. tamu se koristi vekje gotova aplikacija, nivna.. no mozhe da se razmisli za na drug server)
[17:53] <shitaway> :) idi, fufme ukluchi..
[17:53] <shitaway> FilipS eve ti primer:
[17:53] <shitaway> http://forums.anandtech.com/messageview.cfm?catid=27&threadid=1141988
[17:53] <shitaway> idi najdole ke vidish shto implementiraa..
[17:53] <shitaway> forma instant vnesuvanje..
[17:53] <shitaway> bez komplikacii, napishi si rechenica ili dve koa se osekash taka..
[17:54] <shitaway> nikoj nema vreme da posvetuva poveke od 5 minuti na rabota ko blog
[17:54] *** Razvigor (flame@62.220.218.88) Quit (Ping timeout)
[17:54] *** FilipS is now known as Razvigor
[17:54] <Razvigor> eh, sega, nikoj...
[17:55] <Razvigor> pa i so segashniot aranzhman, ne treba mnogu da se vnese post.
[17:55] <Razvigor> minutka-dve.. edinstveno se troshi vreme da se zapishesh, posle e lesno, login, pas, post
[17:55] <shitaway> ete gleash..login pass bla bla :) nikoj nema vreme za toa
[17:55] <shitaway> XULIGANKA zdravo
[17:56] <shitaway> podari mi pussy podari mi cvet
[17:57] <Razvigor> eh, nema. ima. koj ima vreme da kisne na irc, ima vreme za mnogu drugi raboti
[17:57] <Razvigor> najgolem problem e stravot od novoto
[17:57] <shitaway> ne e
[17:57] <Razvigor> nereshavanjeto da se proba
[17:57] <shitaway> ircot e onaka, pushti go i tolku
[17:57] <shitaway> ne mora ni da participirash
[17:57] <Razvigor> a imejlot?
[17:58] <Razvigor> za veb imejl isto ima potreba od login i pasvort, pa nikomu ne mu e problem
[17:58] <shitaway> jok
[17:58] <Razvigor> problemot e shto ima samo 3 makedonski blogovi. :-)
[17:58] <shitaway> ja iam pop3
[17:59] *** drugarche (civ@chello080110242234.117.11.tuwien.teleweb.at) Quit (Quit)
[17:59] <shitaway> lugeto ne se motivirani :>
[17:59] <Razvigor> nedostatokot na empatija se podrazbira, no zemi predvid deka ima iljadnici lugje shto imaat vebmejl i ne im e problem da se logiraat
[17:59] <shitaway> lugeto se motivirani samo koga:
[17:59] <shitaway> a) se kladni
[17:59] <shitaway> b) im se ebe
[17:59] <shitaway> c) treba da dokazhat deka se podobri od komshiite
[17:59] <shitaway> - blogot ne e motivirachka sila :)
[18:00] <Razvigor> pa.. nekoj shto e sposoben da blogira ochigledno ima edna sposobnost povekje od nekoj shto ne znae da go pravi toa :-)
[18:02] <shitaway> jas navivam za ideata prezentirana vo "the beach"
[18:02] <shitaway> sakam lezharno da ne participiram vo nishto i da si iam svoja diva zhena
[18:02] <shitaway> toa :D
[18:03] <Razvigor> pornography for the proles (c) 1984
[18:03] <Razvigor> ;-)
[18:03] <shitaway> sonce, voda, hrana shto paga so padobran... satelitski internet, malo ezerce so nafta i generator na struja
[18:03] <Razvigor> okej, znachi go kazha tvoeto mislenje za blogot?
[18:03] <Razvigor> sega preminuvame vekje na "muzichki zhelbi" :-)
[18:03] <shitaway> sumirano: lugeto gi mrzi da blogiraat poshto ne se srekjni
[18:04] *** P^-_-^C (~Santal@ppp3-75.mol.com.mk) has joined #seir
[18:05] *** P^-_-^C (~Santal@ppp3-75.mol.com.mk) Quit (Quit)
[18:06] *** shitaway is now known as good-hugo
[18:06] *** XULIGANKA (~blabla@195.26.157.138) Quit (Ping timeout)
[18:08] *** drugarche (civ@chello080110242234.117.11.tuwien.teleweb.at) has joined #seir
[18:08] *** good-hugo is now known as Hej-Fakju

[18:09] <Hej-Fakju> ete, svezh nick
[18:09] <Hej-Fakju> a ne ko vas
[18:09] <Razvigor> okej, samo da kazham deka ne se soglasuvam bash so tvojata teorija za motivacija.. poshirok e malce svetot
[18:10] *** drugarche is now known as jipjop
[18:10] <Hej-Fakju> normalno :)
[18:10] <Hej-Fakju> jas se drzhesh do esencijalnite
[18:10] <Hej-Fakju> ;) C H O N
[18:10] <Razvigor> ss
[...]
[18:20] *** X changes topic to '(Razvigor) Otvorame debata
za blogot na #seir tuka i na... blogot na #seir ---> http://seir.blogspot.com'

[18:20] <Razvigor> :-))
[18:20] <Razvigor> mislam deka e prikladno
[18:22] <Razvigor> tie shto imaat admin privilegii mozhe da pastaat toa shto kje se zbori na kanal, taka shto i onie koi ne se pogodile vo momentot tuka kje bidat vo tek

петок, октомври 03, 2003

Пиво спасило човечки живот

Вест што веројатно ќе ве орасположи, по препорака на Дејв Бери.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?